Onze voorstellen Mobiliteit

 

Jong Groen is er zich van bewust dat de auto een belangrijke plaats inneemt in het dagelijkse leven.  Het zou van weinig realisme getuigen indien we pleiten voor een volledig verkeersvrij stadscentrum.  De auto verdient zijn plaats in de stad, maar mag niet dominant aanwezig zijn.

Het mobiliteitsbeleid moet radicaal anders. Jong groen wil prioriteit voor voetgangers, fietsers en het openbaar vervoer. In de stad willen kinderen spelen en dat is belangrijker dan parking. Ook de infrastructuur moet aangepast worden in functie van de veiligheid


Mobiliteit gaat over stappen

Voor Jong Groen moet de stad altijd een veilige plaats zijn om als voetganger te komen. De voetgangers zijn wat ons betreft de eerste gebruikers van de publieke ruimte. Dankzij het huidige beleid moet je je als voetganger bijna verontschuldigen om de openbare ruimte te gebruiken.

–          Het trage wegennetwerk moet naar de 21ste eeuw gebracht worden qua infrastructuur en we stimuleren de buurtbewoners om er actief gebruik van te maken.

–          In het stadscentrum moet er vanuit gegaan worden dat voetgangers de norm worden.  Bij elke belemmering van het voetpad ten gevolge van werken (privé of door de overheid) moet een alternatief voorzien worden voor de voetgangers.

–          Kinderen die te voet of met de fiets naar de lagere school gaan, worden maximaal ondersteund door de stad. Woonwijken zijn plaatsen waar spelen op straat moet kunnen en de stad moet dit maximaal ondersteunen.

Mobiliteit gaat over beperkte mobiliteit en visibiliteit

Niet iedereen geraakt even vlot door het verkeer. Personen met een handicap of beperkte

visibiliteit moeten betrokken worden in de mobiliteitsvisie van de stad.

–          Bij de aanleg van voetpaden, straten, … verdienen personen met een handicap of beperkte visibiliteit de nodige aandacht.  Verlaagde voetpaden op de hoek van de straat, noppentegels, voldoende brede voetpaden, … Voetpaden dienen voor voetgangers, rolstoelgebruikers en buggy’s.  De stedelijke adviesraad voor personen met een handicap moet hierbij sterk in betrokken te worden.

–          Tegelijk willen we een bewustzijnscampagne rond deze beperkingen.  Te vaak worden fietsen op het midden van het voetpad geplaatst, ‘voetpadparkeren’ is een sport, …  Vaak gaat het om onschuldige feiten, maar voor rolstoelgebruikers, slechtzienden maakt het een wereld van verschil.  De politie en de stadswachten dienen hierin een rol te spelen.  De campagne moet vooral de mensen doen nadenken.

–          De stad ondersteunt organisaties en instellingen om hun gebouwen en toegangswegen beter toegankelijk te maken voor personen met beperkte mobiliteit of visibiliteit.

Mobiliteit gaat over trappen

De fiets is vaak het meest gebruikte vervoersmiddel bij jongeren. We willen hen dan ook

maximaal ondersteunen.

–          Als er dan toch een snelweg moet komen dan kiest Jong Groen! voor de fietssnelweg.  Het stadscentrum moet vlot bereikbaar kunnen zijn vanuit de deelgemeenten.  Het goede voorbeeld werd al gegeven met het Guldensporenpad, maar er zit meer in.  De reservatiestroken voor bv. de N50C (Heule – Kortrijk) moeten definitief gebruikt worden voor natuur, wandelen en fietsen.

–          Jong Groen! wil volop inzetten op huurfietsen.  Op verschillende plaatsen in de stad, in de deelgemeenten, studentencampussen, AZ Groeninge en op de randparkings, dienen ontleenpunten te worden voorzien.  De fietsen moeten ter beschikking staan aan een democratische prijs.  De mogelijkheid moet eveneens bestaan om de fiets te stallen op een willekeurig gekozen ontleenpunt.  Het is logisch dat vzw Mobiel hiervoor de taak op zich neemt.

–          Op veel plaatsen in de binnenstad zijn fietsstallingen een groot probleem.  Voornamelijk in de stationsbuurt en Burgemeester Reynaertstraat dienen er meer mogelijkheden voorzien te worden.  In woonwijken in de binnenstad komen fietskluizen waar dat wenselijk is.

 

Mobiliteit gaat over bussen en treinen

Een stad verdient een goeie verbinding met het openbaar vervoer. Wat ook je bestemming is,

het openbaar vervoer moet vlot bereikbaar zijn.

–          In samenspraak met De Lijn dient een masterplan voor het openbaar vervoer gemaakt te worden. Het verhogen van de basismobiliteit is daarbij een uitgangspunt. Jong Groen! Kortrijk wil dat de bus een alternatief wordt om naar het stadscentrum te komen of om je te verplaatsen tussen deelgemeenten. Ook na 20u30 moeten er nog bussen zijn.

–          De as Station – ’t Hoge – AZ Groeninge is enorm belangrijk voor de stad.  We pleiten voor de aanleg van een tramlijn met hoge frequentie. Als het nodig is willen we daarvoor een straat als de Doorniksewijk éénrichtingsverkeer maken.

–          Bij de opmaak van dienstregelingen dient zoveel mogelijk rekening gehouden te worden met de aankomsttijden van de trein. Het heeft weinig zin om een groot aanbod van bussen te voorzien als, na aankomst, nog lang gewacht moet te worden.

 

Mobiliteit gaat over privé-vervoer

Te vaak staat de auto centraal in de mobiliteitsvisie. We minimaliseren het belang van de auto

niet, toch mag hij de overhand niet nemen.

–          Auto’s in de binnenstad willen we ondergronds laten parkeren.  De stad is met drie ondergrondse parkings ruim voorzien van parkeergelegenheid.  Alle bovengrondse parkeerplaatsen binnen de R36 worden deels benut door bewoners, personen met een handicap en voor kortparkeren.  Het bezoek aan de bakker, slager, … willen we mogelijk blijven houden. Wie echter een lange tijd in Kortrijk wil verblijven, nodigen we graag uit in één van de drie parkings of … op één van de randparkings waar we een vlotte busverbinding willen naar het stadscentrum.  Hierdoor winnen we heel wat bovengrondse ruimte waar kinderen, bewoners en bezoekers kunnen leven. Naast het bestaande Cambio moet ook bekeken worden of het stedelijk wagenpark na de uren en in het weekend niet gebruikt kan worden door de inwoners. Autopia vzw begeleidt gemeentes die dergelijke projecten organiseren.

–          Naast de bestaande drie ondergrondse parkings in het stadscentrum, willen we toch nog inzetten op een bijkomende ondergrondse parking, namelijk op de punt van Kortrijk Weide (samenkomst kluifrotonde en Magdalenastraat).  Deze ondergrondse parking willen we integreren met de nieuwe fuifzaal (zie luik jeugd).  Tijdens de week wordt het grootste deel van de parking vrijgehouden voor pendelaars.  We willen hen zo goedkoop mogelijk laten gebruik maken van de parking.  Wie zich met het abonnement van de trein/bus aanbiedt bij de stadsdiensten, kan een goedkoop parkeerabonnement ontvangen voor de ondergrondse parking.

–          We pleiten ook voor het afwerken van de R8. Diverse stadsdelen en deelgemeenten worden hierdoor heel wat verkeersveiliger voor de zwakke weggebruiker.

Ruimte voor verkeersveiligheid

Bepaalde zones verdienen een extra duwtje als het verkeersveiligheid aankomt.

Jong Groen wil deze zones extra onder de aandacht brengen.

 –          We willen maximaal inzetten op zone 30.  Studies tonen aan dat de veiligheid er wel degelijk op vooruit gaat.  Waarom dan onze kinderen en jongeren, want we willen ook een zone 30 in de buurt van jeugdhuizen en lokalen van jeugdbewegingen, nodeloos in gevaar brengen?  We willen dus dat er maximaal gecontroleerd wordt in die zones.  Geen schijnvertoningen, maar optreden waar nodig.

–          Jong Groen! roept trouwens ook op om gevaarlijke zones in de buurt van scholen maximaal te bemannen met gemachtigde opzichters.  En  waarom kunnen we niet onderzoeken of er mogelijkheden zijn om een straat bij het begin- en einduur van de school verkeersvrij te maken?

–          Bij de heraanleg van wegen, wordt de veiligheid van fietsers en voetgangers het prioritaire criterium.  Zo kan je heel wat gevaarlijke punten wegwerken.

Mobiliteit gaat over sensibiliseren

Jong Groen wil de bewoners bewust maken van de mobiliteitsvisie van de stad. We willen dat

de eerste zin uit de brochure “Vlot naar Kortrijk met het openbaar vervoer’ niet langer “je kan

Kortrijk gemakkelijk bereiken met de wagen” is.

–          Initiatieven zoals ‘autoloze zondag’ waar Kortrijk elk jaar ontbreekt komen bij Jong groen hoger op de agenda. Wij willen dat de stad meewerkt aan dergelijke sensibiliseringsacties.

–          Nog te vaak fietsen ze zonder verlichting. Dat maakt hen een gevaar voor zichzelf en anderen. Ook hier moeten sensibiliseringsacties rond komen.

–          Het is duidelijk dat de auto niet langer het prioritaire voertuig is voor Jong Groen om naar de stad te komen. Naast een betere dienstverlening van het openbaar vervoer en een verbeterde infrastructuur is het ook belangrijk dat de inwoners en bezoekers ondersteund worden in het ‘op een andere manier’ naar de stad komen.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s