Een plan voor Kortrijk

100 voorstellen om de kortrijkse stadsvlucht te stoppen

Als enige centrumstad in Vlaanderen blijft Kortrijk last hebben van stadsvlucht. Jongeren en jonge gezinnen blijven de stad verlaten. Voor het eerst sinds jaren zijn er weer enkele extra inwoners, maar die zijn (volgens de Schepen van Ruimtelijke ordening) vaak oud en/of arm. De stad Kortrijk staat dan ook voor een enorme uitdaging!

Het beleid van de afgelopen jaren was op z’n zachtst gezegd alles behalve jeugdvriendelijk. (Hang)jongeren werden weggepest uit parken, de fuifzaal waar we al 12 jaar op wachten is er niet gekomen, een aantal privé-muziek-festivals zoals ‘Sinxen Vlas Vegas’ zijn er mee gestopt omdat de stad niet voldoende ondersteuning wil geven, de gebouwen van Jeugdcentrum De Warande staan te verkommeren,…

Jong Groen wil dat het volgende stadsbestuur resoluut het roer om gooit. Het aanpakken van de stadsvlucht moet dé ambitie zijn. Daarom moet er van Kortrijk een jeugdvriendelijke stad gemaakt worden. Een stad die jongeren en jonge gezinnen wél belangrijk vindt. Op die manier kunnen de jongeren en jonge gezinnen die er nu zijn in de stad blijven en kunnen we nieuwe jongeren en jonge gezinnen aantrekken.

Om een reeks voorstellen uit te werken om deze uitdaging aan te pakken maakte Jong Groen een grote oefening met heel wat jongeren uit Kortrijk. Er was begin dit jaar een grote enquête en 2 debatavonden waarop 30 jongeren een avond lang samen werkten aan het ‘Kortrijk van morgen’.

Niet zonder trots stellen we vandaag dan ook het  Jong Groen Jongerenprogramma n.a.v. de Kortrijkse Gemeenteraadsverkiezingen in Oktober 2012 aan de wereld voor. Die tekst is een proefdruk voor Kortrijk 2.0. Hij bevat 10 prioriteiten en 100 concrete voorstellen om de stadsvlucht aan te pakken en Kortrijk opnieuw aantrekkelijk te maken bij jongeren en jonge gezinnen.

Het spreekt voor zich dat deze visie ook terug te vinden is in het Groen programma voor Kortrijk. Toch willen we deze voorstellen ook bezorgen aan de andere partijen. Want, wie ook aan de macht komt na 14 oktober, het aanpakken van de selectieve stadsvlucht door jongeren en jonge gezinnen moet voor elke partij een prioriteit zijn.

De 10 prioriteiten die wij op tafel leggen:

  1. Jong Groen Kortrijk wil een radicaal andere vorm van ruimtelijke ordening. Renovatie moet de norm worden en niet elke vierkante meter grond moet volgebouwd worden. Een leefbare stadmoet het uitgangspunt zijn.
  1. Betaalbaar wonen als speerpunt om jonge gezinnen opnieuw aan te trekken, in het bijzonder naar de binnenstad die stilaan het grootste rustoord van Vlaanderen aan het worden is.
  1. Kinderen, jongeren en jonge gezinnen hebben nood aan voldoende ruimte om te kunnen spelen en te kunnen leven. Dat er enorm zwaar moet ingezet worden op extra groene ruimte maken de ‘puffers’ die onze kinderen moeten nemen pijnlijk duidelijk.
  1. Misschien nog meer dan het beleid rond ruimtelijke ordening moet het mobiliteitsbeleid radicaal anders. Jong groen wil prioriteit voor voetgangers, fietsers en het openbaar vervoer. In de stad willen kinderen spelen en dat is belangrijker dan parking. Ook de infrastructuur moet aangepast worden in functie van de veiligheid.
  1. De stad moet de ‘kiemen tot verandering’ die reeds aanwezig zijn in onze stad versterken. Er gebeuren heel fijne zaken rond bvb. jeugdcultuur. Soms passen deze initiatieven moeilijk in de huidige  subsidiesystemen, die moeten aangepast worden in functie van deze initiatieven.
  1. Inspraak en betrokkenheid van kinderen en jongeren is voor Jong Groen heel belangrijk. De stad moet kinderen en jongeren ernstig nemen.
  1. De grote jeugddossiers zoals De warande en de fuifzaal moeten eindelijk een oplossing krijgen. Daarnaast moet een positieve visie op jongeren er voor zorgen dat er betere ideeën komen dan GAS voor jongeren, het lastig vallen van (hang)jongeren,… Een stad die gelooft in de kracht en niet uitgaat van de klacht van kinderen en jongeren zal betere resultaten kunnen neerleggen.
  1. De ondersteuning van jeugdwerkorganisaties blijft voor Jong Groen erg belangrijk. Alle jeugdbewegingen hebben recht op een volwaardig lokaal, jeugdwerkers moeten minstens 1 keer per jaar ‘winst’ kunnen maken in een OC, het subsidiesysteem moet eenvoudiger,… Tijd voor een modernisering van de ondersteuning dus.
  1. Voor Jong groen is extra aandacht voor de zwaksten in onze maatschappij erg belangrijk. Kinderen en jongeren in armoede hebben het extra lastig. Solidariteit is voor ons geen los begrip.
  1. Ook voor Jong Groen is veiligheid belangrijk. Maar dan niet zoals dat nu gaat: camera’s, VIP aanpak, Flexteams,… Het  is tijd voor een verstandig beleid als het over veiligheid gaat. Het versterken van de ‘sociale samenhang’ is minstens even belangrijk als kordaat optreden tegen criminele feiten. Maar rondhangen is voor ons geen crimineel feit.

De volledige tekst met alle voorstellen kan u hier lezen.

 

Hoe zijn we tot deze tekst gekomen?

begin 2012 zette Jong Groen Kortrijk een enquête op bij jongeren over hun aanvoelen en verwachtingen van de stad Kortrijk. Jong Groen vindt de mening van de jongeren een belangrijk uitgangspunt voor de opmaak van de toekomstvisie voor Kortrijk. De toekomstvisie waarmee Jong Groen (uiteraard binnen de Groen! Kortrijk lijst) in 2012 naar de kiezer wil trekken moet tegen het einde van dit jaar op tafel liggen. De resultaten van deze enquête worden meegenomen bij de opmaak van die visie.

De stadsvlucht gaat nog steeds verder in Kortrijk (als enige centrumstad). Daarom is het de hoogste tijd voor nieuwe recepten. Jong Groen Kortrijk wil een alternatief op tafel leggen voor het falende beleid van de huidige CD&V – Open VLD meerderheid. We hopen in 2012 de jongeren (en anderen) er van te overtuigen om niet op de oorzaken van de leegloop te stemmen, maar wel op de oplossingen. In de resultaten van deze enquête vinden we alvast een aantal aanknopingspunten voor de leegloop.

151 jongeren vulden de enquête in en dat leverde soms verrassende resultaten op. Voor een enquête tijdens de zomermaanden zijn we tevreden met 151 antwoorden. Vooral omdat ze op de meeste vragen voor een duidelijk antwoord hebben gezorgd. Het zijn minstens 151 meningen over de toekomst van onze stad. Voor een uitgebreide versie van de resultaten (en veel meer cijfertjes) kan je hier terecht in het eindverslag.

Op basis van het eindverslag van de enquête werden er 2 rondetafelgesprekken opgezet met Kortrijkse jongeren. Deze denk-avonden resulteerden in een visie en een pak concrete voorstellen. Het bestuur van Jong Groen heeft daarna op basis van de enquête, de denk-avonden en de eerder ingenomen standpunten deze tekst uitgewerkt.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s